Gıda Teknolojisi Programı

Gıda Teknolojisi Programı

Gıda Teknolojisi Programı 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim öğretim yılında vermiştir. Eğitim süresi iki yıl olup, eğitimini tamamlayan mezunlar “Gıda Teknikeri” unvanı almaktadır. Gıda Teknolojisi Programı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini 5 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi, 4 derslik, 1 Genel Kimya Laboratuvarı, 1 Gıda Laboratuvarı, 1 Gıda İşleme Tesisi, ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı ile sürdürmektedir. Program kontenjanı birinci öğretimde 50 ve ikinci öğretimde 50 kişidir.Gıda Teknolojisi Programı, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız resmi ve özel kuruluşlara ait gıda analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, gıda üretimi yapan fabrika ve işletmelerde (et, süt, tahıl, çay, şeker, bitkisel yağ, meyve-sebze işleme sanayi, hazır yemek sanayi vb.) çalışabilirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors