STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler Yüksekokulumuz Staj Komisyonunca yürütülecektir. Mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin işleyişi ile genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlara ve yapılacak uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda zorunlu staj toplam 30 gündür. I. öğretim öğrencileri yalnızca okulun kapalı olduğu tarihlerde (dönem sonu tatili ve yaz tatili süresince), II. öğretim öğrencileri ise dönem içinde de staj yapabilmektedir. Staj yapacak olan öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 15 gün önce istenilen belgelerle Staj Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle staj tarihleri ilgili ayın 1'i ile 31'i arasında olmak zorundadır. Sigorta giriş işlemleri tamamlanmadığı takdirde yasal zorunluluk yerine getirilmemiş olacağından sigorta giriş işlemi yapılmayan öğrencilerin stajları geçersiz olacaktır. Bu açıdan zamanında bildirim yapılması önem taşımaktadır.

Staj yapmak istediğiniz işletmenin uygun olup olmadığına danışmanınız karar vermektedir. Bu nedenle staj yapmak istediğiniz işletme hakkındaki bilgilerle öncelikle danışmanınızla görüşüp onayını almanız gerekmektedir. Daha sonra istenilen belgelerle (BAKINIZ: Staj için istenen belgeler) Staj Komisyonuna başvurduktan sonra öğrenci Staj işlemlerinden sorumlu öğretim elemanından (Öğr. Gör. H. Sinan ÇETİN) SGK işe giriş bildirgesini alarak staj yapacağı şirkete teslim edilecektir. Staj yapacak öğrenci SGK işe giriş bildirgesini aldıktan sonra staj tarihlerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişikliği gösterir yeni şirket yazısı ile tekrar Staj Komisyonuna başvurması gerekecektir.

Öğrenciler staj defterini güz yarıyılının ilk iki haftası içinde, öğretim yılı içinde yapılan stajlarda ise stajın bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde Staj Komisyonu Başkanlığı'na teslim etmek zorundadır.Staj için istenen belgeler


Staj yeri kabul formu