Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Tıbbi ve aromatik bitkiler ve ürünleri insanoğlu tarafından bütün dünyada kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kayıtlarına göre, Afrika ülkelerinde yaşayan insanların yaklaşık %80’i, hastalıklarının tedavisinde tıbbi bitkileri kullanmaktadır. Sentetik ilaçların gelişmesinde görülen muazzam ilerlemelere rağmen, modern ilaçların yaklaşık %25'i bitkilerden elde edilmektedir. Günümüzde doğal ilaçlara olan ilgi giderek artmaktadır. Türkiye gıda, sağlık ürünleri, baharat ve koku olarak kullanılan çok zengin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarına sahiptir. Ülkemizde %30’u endemik olan 10.000’in üzerinde tür, doğal olarak yetişmektedir. Bu zenginliğimize rağmen ilaç sanayimiz, sağlık ürünlerinin %70’ini ihraç etmektedir. Ayrıca ülkemiz, bitkisel ilaçların kullanımında zengin bir mirasa sahiptir. Özellikle kırsal alanda pek çok bitki halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Bu programın temel amacı, öğrencilere gen kaynaklarının korunmasını ve bunların tarla bitkileri olarak kültüre alınmasını öğretmektir. Diğer yandan, ilaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi; bu bitkilere tedavi gücünü veren etkili maddelerin artırma çalışmalarının yapılması da amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanma fırsatı bulmaktadır. Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmektedir. Bunun yanında, bu bitkilerin özellikleri, etkili maddeleri, kullanım şekli ve dozları da öğretilmektedir. Bunlar geleceğimiz için son derece önemlidir.Programın eğitim süresi iki yıl olup “Tıbbi ve Aromatik Bitki Teknikeri” olarak mezun olan öğrenciler, tıbbi bitki yetiştirme veya doğadan toplama ile ilgili kendi işlerini kurabilirler. Ayrıca bitkisel ilaç satan bir dükkan açabilirler ya da resmi ve özel sektörde görev alabilirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors