Özgörev - Hedefler

VİZYON

Kocaeli Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunun vizyonu: bilim ve teknolojiden sosyal etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün çalışmaların yapıldığı, çağı takip eden, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, alanlarında bölgesel ve ulusal sektörler tarafından aranan ve tercih edilen nitelikli elemanların yetiştirildiği bir meslek yüksekokulu olmaktır.


MİSYON

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu: Öğrencilerimizi özgüveni yüksek, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten ve paylaşan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, sorgulayıcı ve çözümleyici mezunlar olarak iş hayatına; sosyal sorumlulukları gelişmiş, etik değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven, çağdaş yüksek öğrenimli bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors